ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HAMILTON ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HAM-D)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ HAM-D :
ΠΡΟΣΟΧΗ - Χρήση μόνο από ιατρούς και ειδικούς ψυχικής Υγείας. Το τεστ αυτό ΔΕΝ είναι για χρήση από τους ίδιους τους ασθενείς
Η συμπλήρωση του τεστ γίνεται από τον ίδιο τον ιατρό κατά την διάρκεια της συνέντευξης σε συνάρτηση με την κλινική εξέταση του ασθενούς, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα.
Η συμπλήρωση της κλίμακας , παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και απαιτεί ιδιαίτερη κλινική εξάσκηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η αξιοπιστία της κλίμακας να εξαρτάται ιδιαίτερα από αυτόν που βαθμολογεί, ενώ η χρήση της κλίμακας από άπειρους κλινικούς είναι πιθανό να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις. (Ας σημειωθεί εδώ ότι η κλίμακα δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο αλλά εργαλείο εκτίμησης της βαρύτητας της νόσου).

Οδηγίες: Για κάθε ερώτηση, επιλέξτε τον αριθµό εκείνο που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον/την ασθενή κατά τη διάρκεια της προηγούµενης εβδοµάδας και κλικάρετε το νούµερο αυτό στο κουτί βαθµολόγησης που βρίσκεται στα αριστερά κάθε ερώτησης.
Ακολούθως πατήστε το score και καταγράψτε τα αποτελέσματα:.


1 ) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (Κατήφεια, απαισιοδοξία, λύπη, απελπισία, τάση να κλαίει)
  ∆εν υπάρχουν.
Λύπη, απελπισία κλπ, που αποκαλύπτονται µόνο µε σχετικές ερωτήσεις.
Ο άρρωστος αναφέρει τα παραπάνω αισθήµατα χωρίς να ερωτηθεί – Κλαίει κάπου-κάπου.
Φανερώνει αυτά τα συναισθήµατα όχι λεκτικά, δηλ. µε την έκφραση του προσώπου, τη στάση του, την οµιλία κλπ. Κλαίει συχνά.
Υπερβολικά συµπτώµατα. †

2 ) ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΧΗΣ
  ∆εν υπάρχουν.
Αυτοµοµφή, αισθάνεται ότι έχει απογοητεύσει τους ανθρώπους.
Ιδέες ενοχής.
Η παρούσα αρρώστεια είναι µία τιµωρία.
Ψευδαισθήσεις ενοχής (ακούει φωνές που τον κατηγορούν ή τον καταγγέλλουν ή και βιώνει απειλητικές οπτικές ψευδαισθήσεις).

3 ) ΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  ∆εν υπάρχει.
Αισθάνεται ότι η ζωή δεν αξίζει.
Εύχεται να είχε πεθάνει.
Ιδέες αυτοκτονίας.
Απόπειρες αυτοκτονίας.

4 ) ΑΡΧΙΚΗ ΑΥΠΝΙΑ
  ∆εν έχει δυσκολία να τον πάρει ο ύπνος.
Παραπονείται για δυσκολία κάπου-κάπου να τον πάρει ο ύπνος.
Παραπονείται για δυσκολία να τον πάρει το βράδυ ο ύπνος.

5 ) ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΥΠΝΙΑ
  Δεν ισχύει
Ο άρρωστος είναι ανήσυχος και ταραγµένος κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ξυπνάει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6 ) ΟΨΙΜΗ ΑΥΠΝΙΑ
  Δεν ισχύει
Ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί, αλλά ξανακοιµάται.
Ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί, αλλά δεν µπορεί να ξανακοιµηθεί.

7 ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  Δεν αναφέρονται προβλήματα
Αισθήµατα ανικανότητας, κόπωση ή αδυναµία σε δραστηριότητες, την εργασία ή τα χόµπυ.
Απώλεια του ενδιαφέροντος για δραστηριότητα, εργασία ή χόµπυ, ή ακεφιά, αναποφασιστικότητα και αµφιταλάντευση (αισθάνεται σα να πρέπει να πιέσει τον εαυτό του για εργασία ή δραστηριότητες).
Περιορισµένες κοινωνικές δραστηριότητες, µειωµένη παραγωγικότητα, µείωση του πραγµατικού χρόνου που ξοδεύει σε δραστηριότητες.
Έπαψε να εργάζεται εξ αιτίας της νόσου του.

8 ) ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ (Βραδύτητα στη σκέψη, στην οµιλία και στην κινητική συµπεριφορά, απάθεια, εµβροντησία).
  Κανονική οµιλία και σκέψη.
Ελαφρά επιβράδυνση κατά την εξέταση.
Σαφής επιβράδυνση κατά την εξέταση.
Συνέντευξη προβληµατική.
Πλήρης εµβροντησία.

9 ) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ (Ανησυχία συνοδευόµενη από άγχος).
  Καθόλου.
«Παίζει» µε τα χέρια, τα µαλλιά του κλπ.
Συστρέφει τα χέρια, δαγκώνει τα νύχια, τραβάει τα µαλλιά του, δαγκώνει τα χείλη.

10 ) ΑΓΧΟΣ ΨΥΧΙΚΟ
  Καθόλου.
Αίσθηµα έντασης και ευερεθιστότητα.
Στενοχωρείται για ασήµαντα πράγµατα.
Φοβισµένη στάση, φανερή στην όψη και στην οµιλία.
Φόβοι που τους εκφράζει χωρίς να ερωτηθεί.

11 ) ΑΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟ (Από το γαστρεντερικό σύστηµα, όπως ρέψιµο, δυσπεψία, διάρροια, σπασµοί, τάση για εµετό ή από το καρδιαγγειακό, όπως παλµοί, κεφαλόπονοι ή από το αναπνευστικό, όπως υπεραερισµός, αναστεναγµοί, από το ουρογεννητικό κλπ.).
  ∆εν υπάρχει.
Ήπιο.
Μέτριο.
Βαρύ.
Ανίκανος για εργασία.

12 ) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Απώλεια της όρεξης, αίσθηµα βάρους στο υπογάστριο, δυσκοιλιότητα κ.α.).
  ∆εν υπάρχουν.
λαφρά συµπτώµατα που εµποδίζουν τη δραστηριότητά του.
Μόνιµα συµπτώµατα ή συµπτώµατα που περιορίζουν τις καθηµερινές του δραστηριότητες.

13 ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Αίσθηµα βάρους στα άκρα, τη ράχη ή το κεφάλι. ∆ιάχυτος πονοκέφαλος ή απώλεια της ενεργητικότητας και εύκολη κόπωση).
  ∆εν υπάρχουν.
Ελαφρά συµπτώµατα που όµως δεν επηρεάζουν τη δραστηριότητά του.
Μόνιµα συµπτώµατα ή συµπτώµατα που περιορίζουν τις καθηµερινές του δραστηριότητες.

14 ) ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Απώλεια της λίµπιντο ή διαταραχές της εµµηνορυσίας).
  ∆εν υπάρχουν.
Ελαφρά συµπτώµατα που όµως δεν επηρεάζουν τη δραστηριότητά του.
Μόνιµα συµπτώµατα ή συµπτώµατα που περιορίζουν τις καθηµερινές του δραστηριότητες.

15 ) ΥΠΟΧΟΝ∆ΡΙΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
  ∆εν υπάρχουν.
Σωµατική ενασχόληση.
Υπεραπασχόληση µε τη σωµατική του υγεία.
Μεµψίµοιρη (κλαψιάρικη) στάση γύρω από τη σωµατική του υγεία.
Υποχονδριακό παραλήρηµα.

16 ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
  'Οχι απώλεια βάρους.
Απώλεια βάρους µεγαλύτερη από 0,5 χιλιόγραµµα την εβδοµάδα.
Απώλεια βάρους µεγαλύτερη από 1 χιλιόγραµµο την εβδοµάδα.

17 ) ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΡΟΥ (ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑ) (Η εναισθησία πρέπει να εκτιµηθεί σύµφωνα µε την αντίληψη και τη µόρφωση του αρρώστου).
  Γνωρίζει ότι είναι καταθλιπτικός και άρρωστος.
Γνωρίζει την αρρώστεια αλλά αποδίδει τη αιτία της σε κακή διατροφή, κλίµα, υπερκόπωση, ίωση, ανάγκη για ανάπαυση κ.ά.
Αρνείται εντελώς ότι είναι άρρωστος.

18 ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ (Εάν τα συµπτώµατα χειροτερεύουν το πρωί ή το βράδυ, σηµειώστε πότε και εκτιµήστε το βαθµό διακύµανσης).
  Όχι διακύµανση.
Ελαφρά διακύµανση.
Σοβαρή διακύµανση.
Πάντα ισχύει

19 ) ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (Αίσθηµα µη πραγµατικού : Τα αντικείµενα δεν φαίνονται πραγµατικά. Μηδενιστικές ιδέες : Ο ίδιος δεν φαίνεται πια πραγµατικός.)
  ∆εν υπάρχει.
Αισθάνεται ότι δεν είναι σε επαφή µε τον κόσµο γύρω του.
Αισθάνεται κατά καιρούς το κάθε τι σαν σε όνειρο.
Αισθάνεται ότι ο ίδιος και τα αντικείµενα δεν είναι πια µέρος της καθηµερινής ζωής.
Αισθάνεται σταθερά σαν σε ονειρική κατάσταση, ότι τα πράγµατα φαίνονται σαν µη πραγµατικά.

20 ) ΠΑΡΑΝΟΪΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Με όχι καθαρά καταθλιπτικό χαρακτήρα).
  ∆εν υπάρχουν.
Καχυποψία.
Ιδέες συσχετίσεως.
Παραληρήµατα συσχετίσεως και διώξεως.
∆ιωκτικές ψευδαισθήσεις.

21 ) Ι∆ΕΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκασµοί εναντίον των οποίων ο άρρωστος αγωνίζεται).
  ∆εν υπάρχουν.
Ιδεοληψίες και ψυχαναγκαστικές πράξεις ή φόβοι στα οποία µπορεί ακόµη να αντιστέκεται π.χ. ενώ αναρωτιέται όλη τη µέρα στη δουλειά του αν έχει κλείσει π.χ. το μάτι της κουζίνας φεύγοντας από το σπίτι, µπορεί να αντισταθεί στον πειρασµό να πάει στο σπίτι να δει.
Ιδεοληψίες και ψυχαναγκαστικές πράξεις ή φόβοι στα οποία αναγκάζεται να υπακούει.

22 ) ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΗΜΠΟΡΙΑ
  ∆εν υπάρχει.
Υποκειµενικά αισθήµατα που έρχονται στην επιφάνεια µόνο µε κατάλληλες ερωτήσεις.
άρρωστος εκδηλώνει αυθόρµητα το αίσθηµα ανηµπόριας του.
Χρειάζεται παρότρυνση, καθοδήγηση και διαβεβαίωση να εκτελέσει τις δραστηριότητες στο τµήµα ή να περιποιηθεί τον εαυτό του.
ρειάζεται να τον βοηθήσει κάποιος για να ντυθεί, να περιποιηθεί τον εαυτό του, να φάει, να τακτοποιήσει το κρεββάτι του και να φροντίσει την ατοµική του καθαριότητα.

23 ) ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
  ∆εν υπάρχει.
Κατά διαστήµατα αµφιβάλλει ότι «τα πράγµατα θα καλυτερέψουν», αλλά µπορεί να ενθαρρύνεται.
Νοιώθει σταθερά απελπισµένος, αλλά αποδέχεται την ενθάρρυνση.
Εκφράζει αισθήµατα αποθάρρυνσης, απόγνωσης, απαισιοδοξίας που δεν µπορεί να διώξει.
Αυτόµατα και απρόσφορα επιµένει : «Ποτέ δεν θα γίνω καλά» ή κάπως ανάλογα.