Διαταραχή Ελαττωματικής Προσοχής (Ενήλικες - Βραχύ)

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να προσδιορίσει αν έχετε συμπτώματα Διαταραχής Ελαττωματικής Προσοχής (ενήλικες). Το βασικό χαρακτηριστικό της Διαταραχής (ΔΕΠΥ) είναι η απροσεξία και η υπερκινητικότητα - παρορμητικότητα. Για περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται η κλινική εκτίμηση από ειδικό ψυχικής υγείας.

Οδηγίες: Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στις παρατηρήσεις σας για τον εαυτό σας τους τελευταίους 6 (έξι) μήνες. Μετά την συμπλήρωση όλων των ερωτήσεων, πατήστε το "score" και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα.


1 ) Πόσο συχνά έχετε πρόβλημα να ολοκληρώσετε τις τελευταίες λεπτομέριες μιας διαδικασίας, όταν τα βασικά τους στάδια έχουν ολοκληρωθεί;
  Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πολύ συχνά

2 ) Πόσο συχνά έχετε πρόβλημα να τακτοποιήσετε τα πράγματα ή τις καταστάσεις, όταν απαιτείται μια δραστηριότητα που απαιτεί οργάνωση;
  Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πολύ Συχνά

3 ) Πόσο συχνά έχετε πρόβλημα να θυμηθείτε ένα ραντεβού ή μια υποχρέωση;
  Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πολύ Συχνά

4 ) Όταν έχετε να επιτελέσετε ένα έργο που απαιτεί πολλή σκέψη και συγκέντρωση, πόσο συχνά αποφεύγετε να το αρχίσετε;
  Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πολύ Συχνά

5 ) Πόσο συχνά "παίζετε" με τα χέρια ή τα πόδια σας ή με κάποιο αντικείμενο, όταν θα πρέπει να παραμείνετε καθιστός αρκετή ώρα;
  Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πολύ Συχνά

6 ) Πόσο συχνά νιώθετε εξαναγκασμένος να κάνετε πράγματα;
  Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πολύ Συχνά