Μανία Τεστ

Η διπολική διαταραχή (γνωστή και ως μανιοκατάθλιψη) είναι μια ψυχιατρική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από δύο συναισθηματικές διαταραχές, τη μανία και την κατάθλιψη. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να συμβούν σε ένα φάσμα που διακυμαίνεται από εξαντλητική κατάθλιψη μέχρι και αδιάκοπη μανία. Άτομα που υποφέρουν από διπολική διαταραχή συνήθως βιώνουν καταστάσεις μανίας ή υπομανίας ή μια μικτή κατάσταση μανίας και κατάθλιψης. Αυτό το τεστ για την Μανία, προσδιορίζει αν έχετε στην παρούσα φάση συμπτωματολογία, που πιθανά κατατάσσεται σε αυτή την ψυχική διαταραχή και άρα θα πρέπει να συμβουλευτείτε ψυχίατρο για περαιτέρω εκτίμηση και θεραπεία.

Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε εβδομαδιαία βάση και να επισημαίνετε αλλαγές, που όταν είναι πάνω από 5 μονάδες, θεωρούνται σημαντικές.

Οδηγίες: Βαθμολογήστε πως νιώθατε κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, επιλέγοντας την καταλληλότερη απάντηση.


1 ) Οι σκέψεις μου είναι σε μεγάλη εγρήγορση.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

2 ) Χρειάζομαι λιγότερο ύπνο απ΄' ότι συνήθιζα στο παρελθόν.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

3 ) Έχω τόσα πολλά σχέδια στο μυαλό μου, που μου είναι δύσκολο να εργαστώ.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

4 ) Νιώθω μια ακατανίκητη επιθυμία να μιλώ συνέχεια.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

5 ) Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχισμένος και καλά.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

6 ) Είμαι περισσότερο ενεργητικός απ' ότι συνήθως.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

7 ) Μιλώ τόσο γρήγορα, που οι άνθρωποι δύσκολα μπορούν να με παρακολουθήσουν.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

8 ) Μου γεννιούνται συνεχώς καινούργιες ιδέες, που δεν μπορώ να διαχειριστώ.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

9 ) Νιώθω γενικά ανήσυχος.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

10 ) Μου έρχονται πολύ εύκολα ανέκδοτα και αστείες ιστορίες στο μυαλό μου.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

11 ) Νιώθω σαν η ζωή μου να είναι μια μεγάλη γιορτή.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

12 ) Είμαι γεμάτος από ενέργεια.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

13 ) Σκέφτομαι συνέχεια το σεξ.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

14 ) Έχω μια συνεχή παιγνιδιάρικη διάθεση.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

15 ) Έχω σημαντικά σχέδια για τον Κόσμο.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

16 ) Ξοδεύω πολλά χρήματα.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

17 ) Η προσοχή μου συνεχώς πετάγεται από το ένα θέμα σε άλλο.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

18 ) Είναι δύσκολο να ηρεμήσω και να καθίσω σε ένα μέρος.
  Καθόλου
Πολύ λίγο
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ