Ενδοοικογενειακή Βία (βραχύ τεστ)

Η Ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006. Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής), διώκεται από το Νόμο.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας από το 1988. Το κέντρο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ψυχοκοινωνική στήριξη και νoμική συμβουλευτική σε γυναίκες θύματα βίας. Σκοπός των παρεχόμεων υπηρεσιών είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η επανάκτηση της αυτοεκτίμησησς τους ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, η οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας - 365 μέρες το χρόνο. Η τηλεφωνική γραμμή SOS στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας και υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε θύματα όλων των μορφών βίας λόγω φύλου.

Γραμμή SOS για γυναίκες θύματα βίας: 15900

Οδηγίες: Συμπληρώστε όλες τις απαντήσεις και ακολούθως δείτε τα αποτελέσματα.


1 ) Πόσο συχνά ο/η σύντροφος σας, εξασκεί επάνω σας φυσική βία;
  Ποτέ
Σπάνια
Περιστασιακά
Σχετικά Συχνά
Συχνά

2 ) Πόσο συχνά σας βρίζει ή σας μιλά πολύ υποτιμητικά;
  Ποτέ
Σπάνια
Περιστασιακά
Σχετικά Συχνά
Συχνά

3 ) Πόσο συχνά σας απειλεί ότι θα ασκήσει φυσική βία;
  Ποτέ
Σπάνια
Περιστασιακά
Σχετικά Συχνά
Συχνά

4 ) Πόσο συχνά σας φωνάζει, ή ασκεί λεκτική βία;
  Ποτέ
Σπάνια
Περιστασιακά
Σχετικά Συχνά
Συχνά