Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή

Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή είναι μια συνεχής κατάσταση άγχους και ανησυχίας που το άτομο δυσκολεύεται να ελέγξει. Το άγχος εμφανίζεται σχεδόν για όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Τα αίτια του άγχους συχνά δεν μπορούν να εντοπιστούν και προέρχονται από μη σημαντικές πηγές. Το άγχος που προκαλείται από συγκεκριμένη αιτία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής.

Οδηγίες: Συμπληρώνετε όλες τις απαντήσεις και αξιολογείτε τα αποτελέσματα πατώντας το "score".


1 ) Αισθάνεστε να βιώνετε ένα συνεχές άγχος καθόλη την διάρκεια της ημέρας, ακόμα και για φαινομενικά μικρά ζητήματα;
  Ναι
Όχι

2 ) Δυσκολεύεστε να ελέγξετε τις ανησυχίες σας και το άγχος;
  Ναι
Όχι

3 ) Δυσκολεύεστε να επικεντρωθείτε σε ένα ζήτημα κάθε φορα;
  Ναι
Όχι

4 ) Αισθάνεστε μόνιμα εξαντλημένος/η;
  Ναι
Όχι

5 ) Έχετε πονοκεφάλους ή άλλου τύπου συνεχείς πόνους, χωρίς εμφανή παθολογική αιτία;
  Ναι
Όχι

6 ) Αισθάνεστε ευέξαπτος ή ότι θυμώνετε πολύ εύκολα;
  Ναι
Όχι

7 ) Έχετε δυσκολίες να αποκοιμηθείτε;
  Ναι
Όχι

8 ) Αισθάνεστε συνεχώς κουρασμένος/η;
  Ναι
Όχι

9 ) Είστε πολύ συχνά ιδρωμένος/η ή έχετε εξάψεις;
  Ναι
Όχι

10 ) Νιώθετε ένα "κόμπο" στον λαιμό όταν είστε αγχωμένος/η;
  Ναι
Όχι

11 ) Νιώθετε την τάση να κάνετε εμετό όταν είστε αγχωμένος/η;
  Ναι
Όχι

12 ) Αισθάνεστε αδυναμία να συγκεντρωθείτε ή νιώθετε το μυαλό σας άδειο μερικές φορές;
  Ναι
Όχι

13 ) Οι καταστάσεις άγχους που βιώνετε πολύ συχνά, έχουν επηρεάσει την απόδοση σας στην εργασία, το σχολείο, τις κοινωνικές δραστηριότητες κλπ;
  Ναι
Όχι